کیمیا نگار مجری انواع کفپوش های اپوکسی و پلی یورتان
ندا مهرابی 1400/1/9 60

درزگیر بتنی پایه پلی یورتان

درزگیر بتنی دو جزیی بر پایه پلی یورتان و بدون حلال است که پس از اختلاط و اجرا در داخل درزهای بتونی و یا آسفالت در محدوده زمانی مشخص، دو جزء با هم واکنش داده و درز را آببندی می نماید. این ماده ضمن اینکه چسبندگی بسیار بالایی به سطوح بتونی وآسفالت دارد، در مقابل دوره های زمانی مکرر انقباض و انبساط بتن به خوبی واکنش نشان داده و کیفیت وکارایی خودرا حفظ می نماید.

مقاومت شیمیایی بتنی

همچنین این محصول مقاومت شیمیائی خوبی در مقابل حلال های متعارف صنعتی دارد. درزگیرها در بتن باعث حداقل نفوذ مایعات، جامدات و گازها می شود و از بتن در برابر آسیب دیدگی ها، محافظت می کند.

کاربردهای شیمیایی

در کاربردهای معین، عملکرد ثانویه آنها اصلاح عایق حرارتی و صوتی، تعدیل ارتعاش و جلوگیری از مشکلات غیر منتظره در دوره بهره برداری است .سیستم های حفاظتی درزها شامل عایق کردن ترک خوردگی ها، درزهای انقباض (کنترل)، درزهای انبساطی و درزهای اجرایی است.


بتونه اپوکسیMTOFLOOR800

این محصول عموماً به منظور پر نمودن درزها استفاده میشود

تولید کننده مواد شیمیایی ساختمان و افزودنی های بتن در ایران
ماستیک کولتار پلیمری MTOFLEX FR225

تولید کننده مواد شیمیایی ساختمان و افزودنی های بتن در ایران
MTOFLEX360 ماستیک پلی یورتان

تولید کننده مواد شیمیایی ساختمان و افزودنی های بتن در ایران
MTOFLEX707/Hماستیک قیری گرم اجرا

تماس با کیمیا نگار مجری انواع کفپوش اپوکسی

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید تلفن : 22304030-021

تماس با ما