کیمیا نگار مجری انواع کفپوش های اپوکسی و پلی یورتان
ندا مهرابی 1399/5/13

حلال اپوکسی و اکریلیک + فیلم آموزشی

تینر به مجموع چندحلال که باهم مخلوط می شوند گفته می شود.

در واقع تحت الفظی آن رقیق کننده است. تینر براساس نوع رنگ انتخاب می شود .حلال مناسبی که بتواند رنگ غلیظ را به حالت آماده به مصرف درآورد و برای رنگهای مختلف براساس رزین استفاده شده در رنگ متفاوت می باشد.
تینر برای رنگهای پایه آبی( پلاستیک و آکریلیک) آب است یعنی این رنگ ها را با آب رقیق می کنند.
برای رنگهای براساس رزین های روغنی (آلکید رزین ها) تینر روغنی است.
برای رنگهایی که براساس رزین نیتروسلولز ساخته شده اند که به اصطلاح در ایران رنگهای فوری گفته می شوند تینرهای فوری هستند.

تینرها برای اپوکسی

برای رنگهای اپوکسی: تینر اپوکسی
رنگهای کوره ای: تینر کوره ای
رنگهای پلی اورتان: تینر پلی اورتان و ....
یعنی در انتخاب تینر برای هر رنگ باید دقت شود که رنگ موردنظر از چه گروهی از رنگهاست و این اولین قدم است در قدم های بعدی باید انتظارات کاربر از تینر تامین شود شامل:
. سرعت خشک شدن: سرعتی(زمانی) که کاربر می خواهد رنگ خشک شود این مورد معمولاً به تبخیر تینر از سطح بستگی دارد
. صافی سطح: معمولاً تینر مناسب باعث می گردد که بعد از استعمال سطح صاف و یکنواختی داشته باشیم
. چسبندگی مناسب: قدرت تینر در حل کردن خود رنگ و رنگ زیرین در چسبندگی رنگ تاثیر می گذارد
. براقیت رنگ: حل کنندگی مناسب رنگ توسط رزین در براقیت نهایی فیلم رنگ بعد از خشک شدن تاثیر می گذارد
عدم انتخاب تینر مناسب در بعضی موارد هم باعث مشکلاتی می شود که به چندین مورد اشاره می شود:
. سطح کدر می شود زیرا تینر کیلر را به خوبی در خود حل نمی کند و باعث کدری و ناسازگاری نیتروسلولز با تینر می شود
 سطح بصورت پوست پرتقالی درمی آید زیرا تینر قدرت کافی برای حل کنندگی کیلر را ندارد. و غلظت بالای لاک و عدم یکنواخت شدن کیلر برروی سطح این حالت را ایجاد می کند.
سطح، آب جذب می کند زیرا تینر سرعت تبخیر بالایی دارد و با رطوبت هوا مخلوط می شود(نمگیر است) پس بر روی سطح که می نشیند باعث جذب قطرات آب روی سطح شده است.
سطح اصلا خشک نمی شود ( معمولاً در رنگهای پلی اورتانی اتفاق می افتد).
سطح به سختی مناسب نمی رسد ( معمولاً در رنگهای پلی اورتانی اتفاق می افتد).
 تینر رنگ مایع را خوب حل نکند و حالت غیریکنواختی هنگام شستشوی رنگ با تینر ایجاد شود.
. رنگ به سرعت بعد از حل شدن رسوب بدهد این مورد هم ممکن است در اثر انتخاب تینر نامناسب بوجود آید
. سطح بعد از خشک شدن حباب داشته باشد معمولاً در رنگهای کوره ای اتفاق می افتد
 رنگ شره کند، رنگ به سرعت با کم ترین تینر رقیق گردد.
. رنگ کم پوشش درآید قدرت تینر کم باشد فلذا نیاز باشد که تینر بیشتری برای رقیق کردن استفاده گردد و این باعث پوشش کم می شود
. سطح شکننده می شود این مشکل در رنگ های اپوکسی بیشتر مشاهده می شود
عدم حالت متالیکی مناسب در رنگهای بیس کوت و متالیک با استفاده از تینر نامناسب این مورد پیش می آید.
. عدم از بین بردن اثر دم یا مشاهده رنگ جدید و قدیم در تعمیرات به نوع تینر می تواند بستگی داشته باشد

درباره حلال و تینرهای فوری

چنانچه توضیح داده شد تینر فوری ( این اصطلاح در ایران کاربرد دارد ) در اصل تینرهای سلولوزیک هستند یعنی برای رنگ های براساس نیتروسلولز کاربرد دارند.این تینرها نقش مهمی در کیفیت کار دارند.

ریتاردر چیست

نوعی حلال دیر تبخیر است در جاهائیکه تینر سریع تبخیر می شود با اضافه کردن ریتاردر سرعت تبخیر را کم می کنیم و باعث می شویم با تبخیر حلال های ضعیف، حلال های قوی ریتاردر در سطح بماند و باعث تشکیل فیلم های روی سطح شود.

درباره تینر روغنی

معمولاً در بازار از نفت به عنوان تینر روغنی استفاده می کنند. بوی بد و تبخیر با سرعت پایین این حلال باعث می گردد کار به کندی پیش برود.

درباره تینر پلی اورتان

متاسفانه این تینر کم تر در بین مصرف کنندگان جاافتاده است ولی عدم استفاده از آن در رنگ های پلی اورتان باعث می شود که این رنگ ها کارایی موردنظر را نداشته باشند. در ساختار رنگهای پلی اورتانی هاردنر وجود دارد یعنی دوجزئی هستند. در این رنگها وقتی تینر نامناسب استفاده می شود هاردنر به جای و اکنش با رنگ و سخت شدن به سرعت با تینر واکنش می دهد و باعث می گردد در نهایت سختی و کیفیت دلخواه رنگ را نداشته باشیم.

تماس با کیمیا نگار مجری انواع کفپوش اپوکسی

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید تلفن : 22304030-021

تماس با ما