ترمیم کننده سطوح بتنی
ندا مهرابی 1399/5/13 23

ترمیم کننده سطوح بتنی + فیلم آموزشی

 گروت ها و ترمیم کننده های سطوح

در اجرای کفپوشهای اپوکسی یا پلی یورتان، سطح نهایی کفپوش باید به نحوی اجرا گردد که حتی الامکان سطحی مسطح و با کمترین موج سینوسی ممکن بدست آید. بسته به شرایط اجرای بتن ممکن است رسیدن به چنین سطحی بدون بهره بردن از ساب بتن و یا استفاده از مواد و مصالح ترمیم کننده سطح شرکت کیمیا نگار( مواد Screed) امکان پذیر نباشد.

در چنین شرایطی و برای رسیدن به روش اجرایی معقول، میبایست تراز میانگین (Zaverage) با توجه به برداشتهای نقشه برداری از سطح اجرا شده کف محاسبه گردد.

پس از آن نقاط برآمده و ناخن شدگی های موضعی با دستگاه ساب شرکت کیمیا نگار برداشت شده و نقاطی که دارای افتادگی یا به اصطلاح کاسه شدگی می باشد بایستی با مصالح Screed شرکت کیمیا نگار ( ترمیم کننده های سطوح) ترمیم گردد.

بدیهی است کلیه این مراحل قبل از اجرای پرایمر بوده و برای کاهش ناهمواری سطح مورد استفاده قرار می گیرد.

 انواع مصالح Screed کیمیا نگار ( ترمیم کننده های بتن)

مصالح مورد استفاده در پوشش ATRON Screed با توجه به شرایط، یکی از پنج مصالح زیر میباشد:
(Cementation Screed (CT
(Calcium Sulfate Screed (CA
(Mastic Asphalt Screed (AS
(Maguesite Screed (MA
(Syuthetic Resin Screed (SR

لازم به ذکر است که در پروژه های مربوط به کفپوشهای صنعتی یا ساختمانی و پارکینگ مواد CT یا SR مورد تایید شرکت کیمیا نگار می باشد.

بدیهی است قبل از اجرای لایه Screed بستر کار می بایست کاملا عاری از آلودگی بوده و تدابیر لازم جهت رسیدن به باندینگ مکانیکی مناسب نیز اندیشیده شود.

مشخصات فنی مواد Screed (ترمیم کننده بتن کیمیا نگار)

مقاومت فشاری : مقاومت فشاری مصالح CT شرکت کیمیا نگار مطابق با استاندارد BSEN13892-2 و در کلاس 13813, BSENC25 معادل 25 نیوتن بر میلیمتر مربع می باشد..
مقاومت فشاری مصالح SR شرکت کیمیا نگار به مراتب بسیار بالاتر از رنج ذکر شده می باشد.
مقاومت خمشی: مقاومت خمشی مصالح CT شرکت کیمیا نگار مطابق با استاندارد BSEN13892-2 و در کلاس BSEN13813 و معادل 5 نیوتن بر میلیمتر مربع می باشد.
در مورد مصالح SR شرکت کیمیا نگار مقاومت خمشی به مراتب بالاتر از کلاس ذکر شده می باشد.
مقاومت سایشی : مقاومت سایشی مواد ترمیم کننده سطح کیمیا نگار
(Screed CT ,SR) در روش آزمون Rolling Wheel در کلاس RWA100 میباشد.
مقاومت ضربه : مقاومت ضربه مصالح ترمیم کننده سطح SR کیمیا نگار طبق استاندارد ENISO 6272 و حداقل 10Nm می باشد.
مقاومت Bond : مقاومت باندینگ مواد ترمیم کننده سطح SR کیمیا نگار مطابق با استاندارد BSEN13892-8 و حداقل 1/5 مگا پاسکال می باشد.

تماس با کیمیا نگار مجری انواع کفپوش اپوکسی

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید تلفن : 22304030-021

تماس با ما